Regnskab

Skiathoshunde er godkendt af indsamlingsnævnet og skal ifølge lovgivning offentliggøre hvad de indsamlede midler er anvendt til.